1.
عباسی م, حیدری م, رحیمی م. بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید. jhorts4 [اینترنت]. 5ژانویه2014 [ارجاع شده 22سپتامبر2019];27(4):394-9. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30581