1.
غنی ع, نعمتی سح, عزیزی م, سحرخیز مج, فارسی م. بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.). jhorts4 [اینترنت]. 6ژانویه2014 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];27(4):433-4. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30656