1.
محمودی سورستانیم. مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز. jhorts4 [اینترنت]. 24 آوریل 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];30(3):395-0. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/32087