1.
جعفریپ, جلالیا. تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری. jhorts4 [اینترنت]. 28 دسامبر 2015 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];30(1):80-7. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/36224