1.
رشیدی ن, ارجی ع, گردکانه م, کاشی ع. تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه. jhorts4 [اینترنت]. 8مارس2015 [ارجاع شده 24جولای2019];28(4):453-6. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/45072