1.
محمدی س, عزیزی م. بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.). jhorts4 [اینترنت]. 15مارس2015 [ارجاع شده 24جولای2019];28(4):435-4. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/45335