1.
محمدیس, عزیزیم. بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.). jhorts4 [اینترنت]. 15 مارس 2015 [ارجاع شده 11 جولای 2020];28(4):435-4. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/45335