1.
سعیدنژادا, رضوانی مقدمپ. ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum). jhorts4 [اینترنت]. 13 مارس 2011 [ارجاع شده 12 جولای 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/7987