1.
پیغام‌زاده ک, کاظمی‌تبار س, امیری ا. اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L). jhorts4 [اینترنت]. 13سپتامبر2011 [ارجاع شده 23سپتامبر2019];25(1). Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9748