1.
حیدریم, علیان دستجردیعم, مرادین. اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ). jhorts4 [اینترنت]. 5 اکتبر 2011 [ارجاع شده 29 اکتبر 2020];25(2). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9981