علمی - پژوهشی

بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

مهدی قبولی, احمدرضا بهرامی, فرج ا... شهریاری, جعفر ذوالعلی, علی محمدی
بازدید: 226

بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

ابوالمحسن حاجی امیری, هوشمند صفری, محمد گردكانه, مرزبان نجفی
بازدید: 231

تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

سهیلا جواهری, حسین زارعی, سید علیرضا موحدی نائینی, قربانعلی روشنی
بازدید: 139

اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

علی اكبر شكوهیان, غلامحسین داوری‌نژاد, علی تهرانی‌فر, علی رسول‌زاده
بازدید: 231

abstract

abstract abیtract
بازدید: 336

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 240