علمی - پژوهشی

بازدید: 126

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

امیر لکزیان, ولی فیضی‌اصل, علی تهرانی‌فر, اکرم حلاج‌نیا, حدیثه رحمانی, پیام پاکدل, هدایت محسنی, آرزو طالبی
بازدید: 339
بازدید: 159
بازدید: 155

abstract

abstract abیtract
بازدید: 314

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 251