لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 23

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

امیر لکزیان, ولی فیضی‌اصل, علی تهرانی‌فر, اکرم حلاج‌نیا, حدیثه رحمانی, پیام پاکدل, هدایت محسنی, آرزو طالبی
بازدید: 46
بازدید: 47

abstract

abstract abیtract
بازدید: 25

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 28