دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی کارایی مارکر اسکار SCC8 درشناسایی ارقام و نتاج بیدانه انگور

مصطفی عالی‌فر; علی عبادی; محمدرضا فتاحی‌مقدم

بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی

شادی عطار; غلامحسین داوری‌نژاد; سید حسین نعمتی

اثر هرس و تغذیه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انار (Punica granatum L.) رقم رباب

عبدالعلی حسامی; محمدرضا پورقیومی; سعادت ساریخانی خرمی

اثر تیمار هیومیک‌اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

مجید امانی‌بِنی; عبداله حاتم‌زاده; علی نیکبخت; محمود قاسم‌نژاد; سارا نیکخواه‌بهرامی; سهراب داورپناه

مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا»

مصباح بابالار; مرجان السادات حسینی; محمدعلی عسکری; سهراب داورپناه

مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی 21 توده جعفری بومی ایران در شرایط اهواز

زیبا بیراوند; ناصر عالم‌زاده‌انصاری; موسی موسوی; عباس کوهپایگانی

abstract

abstract abیtract