علمی - پژوهشی

بهینه‌سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia leriifolia Benth.)

معصومه مدرس, مهرداد لاهوتی, علی گنجعلی, جواد اصیلی
بازدید: 160

کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

حمیده رستگاری, علی تهرانی‌فر, سیدحسین نعمتی, محدرضا وظیفه‌شناس
بازدید: 235

بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه همیشه‌ بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی

احمد نظامی, محمدجواد موسوی, سمیه نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, مریم یوسف ثانی, فاطمه کیخاآخر
بازدید: 473

اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

سهراب داورپناه, محمد علی عسگری سرچشمه, مصباح بابالار, مرجان سادات حسینی, مجید امانی بنی
بازدید: 190

اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

محمود قاسم نژاد, علی مومن پور, علیرضا عبداله پور, علیرضا شیخ اشکوری
بازدید: 145

اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)

پرویز رضوانی مقدم, علی اصغر محمدآبادی, حمید رضا فلاحی, مهسا اقحوانی شجری
بازدید: 601

abstract

abstract abیtract
بازدید: 125