لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بهینه‌سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia leriifolia Benth.)

معصومه مدرس, مهرداد لاهوتی, علی گنجعلی, جواد اصیلی
بازدید: 26

کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

حمیده رستگاری, علی تهرانی‌فر, سیدحسین نعمتی, محدرضا وظیفه‌شناس
بازدید: 73

بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه همیشه‌ بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی

احمد نظامی, محمدجواد موسوی, سمیه نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, مریم یوسف ثانی, فاطمه کیخاآخر
بازدید: 92

اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘

سهراب داورپناه, محمد علی عسگری سرچشمه, مصباح بابالار, مرجان سادات حسینی, مجید امانی بنی
بازدید: 37

اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات

محمود قاسم نژاد, علی مومن پور, علیرضا عبداله پور, علیرضا شیخ اشکوری
بازدید: 15

اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)

پرویز رضوانی مقدم, علی اصغر محمدآبادی, حمید رضا فلاحی, مهسا اقحوانی شجری
بازدید: 65

abstract

abstract abیtract
بازدید: 13