لیست داوران منتصب

 • ابوالفضل جوکار
 • احمد بالندری
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • اکرم فاطمی
 • بهرام عابدی
 • بیژن قهرمان
 • جمالعلی الفتی
 • حسین آرویی
 • حسین افشاری
 • خدایار همتی
 • ساجده کریم پور
 • سید مجید زرگریان
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سیروس مهر
 • فاطمه کاظمی
 • فخری شهیدی
 • محسن جهان
 • محمد مقدم
 • محمدحسین امینی فرد
 • محمدرضا حسندخت
 • محمدرضا وظیفه شناس
 • محمود شور
 • محمود محمدي شريف
 • مرتضی گلدانی
 • منیره چنیانی
 • نعمت الله اعتمادی
 • نوراله معلمی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 39

بررسی تغییرات برخی خواص فیزیکی و شیمیایی میوه زیتون طی انبارمانی

روح اله منتقمی راد, ابراهیم احمدی, حسن ساریخانی
بازدید: 92
بازدید: 191

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های هندوانه (.Citrullus lanatus Thunb) بومی ایران

احمد حاجی علی, بهمن زاهدی, رضا درویش زاده, جهانگیر عباسی
بازدید: 75
بازدید: 123
بازدید: 77

اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

عزیزاله خندان میرکوهی, نکیسا بایی, ابراهیم هادوی
بازدید: 66