لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد زارع فیض آبادی
 • احمد فهادان
 • اسماعیل رضائی چیانه
 • الهام اردکانی
 • بهرام عابدی
 • جمالعلی الفتی
 • حسین افشاری
 • حمیدرضا ذبیحی
 • خدایار همتی
 • ذبیح اله زمانی
 • زهرا کریمیان
 • ساجده کریم پور
 • سرور خرم دل
 • سید علی طباطبایی
 • سید مجید زرگریان
 • سید مهدی زیارت نیا
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • شادی عطار
 • طاهر برزگر
 • عباس صفرنژاد
 • عبدالعلی شجاعیان
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • لیلا رازقی
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محسن جهان
 • محسن کافی
 • محمد ربیعی
 • محمدتقی عبادی
 • محمود شور
 • منیره چنیانی
 • نسرین مشتاقی
 • نعمت الله اعتمادی
 • نوراله معلمی
 • نوید وحدتی مشهدیان
 • کورش وحدتی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

سیده زینب عطاری, محمود شور, محمود قربانزاده نقاب, علی تهرانی فر, سعید ملک زاده شفارودی
بازدید: 413

بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

مهدیه رضایی, عباس صفرنژاد, مصطفی عرب, سیده بی بی لیلا علمداری, مرضیه دلیر
بازدید: 263

بررسی تاثیر برخی محیط‌ کشت‌های پایه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف بر رشد درون شیشه‌ای فندق

پریسا دریانی, ناصر زارع, اسماعیل چمنی, پریسا شیخ زاده مصدق, داود جوادی مجدد
بازدید: 208

تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان

زهره هوشیار, ابراهیم گنجی مقدم, بهرام عابدی
بازدید: 335

مقایسه سیستم‌های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز

میثم احمدی, محمود قاسم‌نژاد, حسین میغانی, مسعود کاووسی
بازدید: 215
بازدید: 372

بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

فاطمه شاملو, مهدی رضائی, عباس بیابانی, علیرضا خان احمدی
بازدید: 201

تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای

منصور مطلوبی, رضا ماهوتچیان اصل, زینب صباغ نیا
بازدید: 194

اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز

طاهره بهرامی, وحید روحی, عبدالرحمان محمد خانی, سعید ریزی
بازدید: 242

پیش‌بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم‌ترین دوره سال

زهرا کریمیان, علی تهرانی فر, محمد بنایان, مجید عزیزی, فاطمه کاظمی
بازدید: 466

تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

گلنار قاضیان تفریشی, حسین آروئی, مجید عزیزی, حمید رضا خزاعی, سعیدرضا وصال
بازدید: 402