لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم دورانی
 • احمد بالندری
 • امیر لکزیان
 • بهرام عابدی
 • جعفر ذوالعلی
 • حسن بیات
 • حسین آرویی
 • حسین افشاری
 • خدایار همتی
 • دکتر معین راد
 • رضا خراسانی
 • ساجده کریم پور
 • عباس صفرنژاد
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • علی ایزانلو
 • علی تهرانی فر
 • فرهاد شکوهی فر
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محمد خیرخواه
 • محمد زارع مهرجردی
 • محمد فتاحی
 • محمود شور
 • منیره چنیانی
 • ناصر صداقت
 • نسرین مشتاقی
 • ولی ربیعی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام)

سکینه باقری, داریوش داودی, محمد اسماعیل امیری, مینا بیاناتی, مهرناز انتصاری
بازدید: 214
بازدید: 289

جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان

امیر حسن حسینی, علی تهرانی فر, لیلا سمیعی, محمود شور, فرشید معماریانی
بازدید: 327