فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر پایه‌های رویشی و بذری گلابی بر خصوصیات رویشی و پتانسیل آب ارقام گلابی

فریبرز علی زاده زرمهری; غلامحسین داوری نژاد; رضا خراسانی; سید حسین نعمتی; پیمان کشاورز

بهینه‌سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی

جواد جانپور; محمد فارسی; فاطمه قلی زاده; حمیدرضا پوریانفر; شراره رضائیان

توسعه روش مؤثر باززایی و ترانسفورماسیون توتون از طریق بهینه سازی غلظت تنظیم کننده های رشد و ساکارز

ماریا بیهقی; عبدالرضا باقری; سید حسن مرعشی; مجتبی سنکیان; افسانه فرساد