لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده موسوی بزاز
 • بهرام عابدی
 • بهروز گلعین
 • حسین افشاری
 • خلیل ملک زاده
 • داریوش داودی
 • رضا خراسانی
 • زینب غیور
 • طیبه نازدار
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سبحانی
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محسن اشرفی
 • محمد مجیدی
 • محمدحسین امینی فرد
 • منصور غلامی
 • مهرانگیز چهرازی
 • نوراله معلمی
 • ولی ربیعی
 • یحیی سلاح ورزی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیایی گل لاله واژگون

اسماعیل چمنی, زهرا افتخاری, علیرضا قنبری, حمیدرضا حیدری, موسی ارشد
بازدید: 265
بازدید: 336

بهینه‌سازی شرایط کشت درون‌شیشه‌ای پایه رویشی گلابی Pyrodwarf

احمد شریفی, آزاده خادم, مریم مرادیان, مهدیه خرازی
بازدید: 176