لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد شریفی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • ایمان روح اللهی
 • بهرام عابدی
 • حامد کاوه
 • حسن بیات
 • حسین انصاری
 • حسین نستری نصرآبادی
 • رضا خراسانی
 • رضا صالحی
 • زهرا کریمیان
 • سمیرا بیدکی
 • عاطفه عامری سیاهوئی
 • عبدالستار دارابی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سبحانی
 • لیلا سمیعی
 • محمد فارسی
 • محمدرضا بی همتا
 • مسعود اصفهانی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی اثر کلشیسین بر القاء پلی‌پلوئیدی و اثرات آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

امیر حسین کشتکار, نوشین فلاحی, محمد رضا عبدالهی, حسن ساریخانی, هوشمند صفری, ژاله محسنی عراقی
بازدید: 169

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های محلی انبه (Mangifera indica L.) استان هرمزگان با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و نشانگر ISSR

عبدالنبی باقری, حامد حسن زاده خانکهدانی, وجیهه قنبری, مجید عسکری سیاهویی, سید سعید مدرس نجف آبادی
بازدید: 181