دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر غلظت‌ و روش‌ استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی

فاطمه شاكری; بهرام بانی‌نسب; سیروس قبادی; مصطفی مبلی

تأثیر استفاده از زئولیت خام ‌و زئولیت غنی شده با NH4 بر عملکرد و کیفیت

آزاده اسفندیاری; تکتم سادات تقوی; مصباح بابالار; مجتبی دلشاد

اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام

مهدی اورعی; سیدجلال طباطبایی; اسماعیل فلاحی; علی ایمانی