علمی - پژوهشی

اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای

سیدحسین نعمتی, علی اکبر اسماعیلی, غلامحسین داوری نژاد, محمد فارسی
بازدید: 352

بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی

مجتبی دلشاد, رقیه علفتاحی, تکتم سادات تقوی, مسعود پارسی نژاد
بازدید: 196

تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

روح الله مرادی, مهدی نصیری محلاتی, پرویز رضوانی مقدم, امیر لکزیان, عزیزالله نژاد‏علی
بازدید: 908

اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی

صفیه وطن دوست جرتوده, غلامحسین داوری نژاد, علی تهرانی فر, حامد کاوه
بازدید: 314
بازدید: 335

بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده

آسیه سیاهمرگویی, گلثومه عزیزی, احمد نظامی, مریم جهانی کندری
بازدید: 394

کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو

امیرغفار شهریاری, عبدالرضا باقری, احمد شریفی, نسرین مشتاقی
بازدید: 218