دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

جمالعلی الفتی چیرانی; غلامعلی پیوست; حبیب اله سمیع زاده لاهیجی; بابک ربیعی; سیداکبر خداپرست

تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

سهیلا کمری شاهملکی; غلامعلی پیوست; محمود قاسم نژاد

بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

سیده مهدیه خرازی; سید حسین نعمتی; علی تهرانی‌فر; عبدالرضا باقری; احمد شریفی

تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها

سمیرا متاعی; مهدی تاجبخش; رضا امیرنیا; بابک عبدالهی مندولکانی

اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

محمد گلرنگ; محمود شور; علی تهرانی فر; سید محمدجواد موسوی

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

محسن محمودنیا میمند; محمد فارسی; سید حسن مرعشی; پرویز عبادی

اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

محمد گردكانه; علی اكبر مظفری; ابوالمحسن حاجی امیری

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT