دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1392 
6. بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

صفحه 139-147

10.22067/jhorts4.v0i0.24811

مهدی قبولی؛ احمدرضا بهرامی؛ فرج اله شهریاری؛ جعفر ذوالعلی؛ علی محمدی


9. بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

صفحه 166-177

10.22067/jhorts4.v0i0.24816

ابوالمحسن حاجی امیری؛ هوشمند صفری؛ محمد گردکانه؛ مرزبان نجفی


12. تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

صفحه 193-200

10.22067/jhorts4.v0i0.24820

سهیلا جواهری؛ حسین زارعی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ قربانعلی روشنی


15. اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

صفحه 217-226

10.22067/jhorts4.v0i0.24824

علی اکبر شکوهیان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی تهرانی فر؛ علی رسول زاده