دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، تابستان 1396 

مقالات پژوهشی

1. بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری

صفحه 412-424

10.22067/jhorts4.v0i0.58587

ابراهیم عابدی قشلاقی؛ ولی ربیعی؛ مالک قاسمی؛ جواد فتاحی مقدم؛ فرهنگ رضوی


5. بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه‌ای ریزنمونه‌های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

صفحه 376-388

10.22067/jhorts4.v0i0.53432

احمد شریفی؛ سیده مهدیه خرازی؛ فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ الهه ثمری؛ مریم مرادیان


9. تاثیرلیگنوسولفونات برریشه زایی درون شیشه ای گردو

صفحه 327-337

10.22067/jhorts4.v0i0.52658

مریم افلاکی جلالی؛ عبداله حاتم زاده؛ حسن بهرامی سیرمندی


16. اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

صفحه 226-234

10.22067/jhorts4.v0i0.22040

راضیه ولی اصیل؛ مجید عزیزی؛ حسین آروئی؛ معصومه بحرینی؛ محدثه مربایان