اسامی داوران

داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

Orcid ID

Publons ID

محمدحسین

امینی فرد

دانشگاه بیرجند

 

AAG-5247-2021

هاجر

نعمتی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

الهام

اردکانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

فاطمه

کاظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

خلیل

ملک زاده

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

سارا

دژستان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

 

شادی

عطار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حمیدرضا

ذبیحی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقیقات خاک و آب

 

 

رستم

یزدانی بیوکی

مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

 

 D-7388-2017

عطیه

اورعی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

بهرام

عابدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

R-2675-2018

اعظم

امیری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

عاطفه

عامری سیاهوئی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

ساجده

کریم پور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

R-8275-2019

حسن

بیات

دانشگاه بیرجند

 

 

ولی

ربیعی

دانشگاه تهران / دانشگاه زنجان

 

Y-8543-2018

حسین

آرویی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5493-8200

 

سمیرا

بیدکی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رضا

امیری فهلیانی

دانشگاه یاسوج

 

 

اسد

معصومی اصل

دانشگاه یاسوج

 

 

فرید

مرادی نژاد

دانشگاه بیرجند

 

L-4582-2019

فریبرز

زارع نهندی

دانشگاه تربیت مدرس/ دانشگاه تبریز

 

 

خدایار

همتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

مهروالسادات

متغیر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

طیبه

نازدار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سیده مهدیه

خرازی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 

 

علی

تهرانی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7103-0413

 

مجید

عزیزی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8813-4518

 

فرشته

کامیاب

دانشگاه آزاد رفسنجان

 

 

حسین

نستری نصرآبادی

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

 

 

محمود

شور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7817-9464

L-7504-2018

علی اکبر

شکوهیان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

0000-0002-8079-1767

 

بیژن

کاووسی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

یحیی

سلاح‌ورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

فردین

قنبری

دانشگاه ایلام

 

 

سید مهدی

میری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

AAU-9507-2021

ویدا

چالوی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

محمدتقی

عبادی

دانشگاه تهران

 

E-3542-2014

خسرو

پرویزی

دانشگاه بوعلی سینای همدان

 

S-5545-2016

محمد

محمودی سورستانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

محمد علی

سبک خیز خیاط

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سمانه

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

A-2554-2009

عبداله

ایمان مهر

دانشگاه اراک

 

 

علی

شاهی قره لر

گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

محمد جواد

نظری دلجو

گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 

V-5379-2017

علیرضا

مشرفی عراقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAA-3201-2020

طاهر

برزگر

دانشگاه زنجان

 

 

حمید

حسن پور

دانشگاه ارومیه

 

 

میترا

رحمتی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر

 

Q-1140-2019

محمد

زارع مهرجردی

دانشگاه شیروان

 

 

رضا

شاه حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

علیرضا

یاوری

دانشگاه هرمزگان

 

 

محمدمهدی

جوکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

X-2310-2019

لیلا

سمیعی

استادیار، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مهرانگیز

چهرازی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

زینب

غیور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

عسکر

غنی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم

 

AAV-1666-2021

مهسا

خدابنده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

احمد

بالندری

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 

 

مریم

کمالی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

داوران سال 1398

 

جمالعلی

الفتی

دانشگاه گیلان

 

 

امیر

فتوت

دانشگاه فردوسی مشهد

 

P-6072-2015

محمدحسین

عباسپورفرد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمدحسین

امینی فرد

دانشگاه بیرجند

 

AAG-5247-2021

مریم

حقیقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

0000-0002-7590-0359

 

مرتضی

علیرضائی

دانشگاه بیرجند

 

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

A-2554-2009

محسن

علی پور

دانشگاه جهرم

 

V-7765-2017

محمود

شور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7817-9464

L-7504-2018

علی

فرهادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 

سید مجید

زرگریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

بهمن

زاهدی

دانشگاه لرستان

 

 

مینا

نورزاده نامقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

بهرام

عابدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

R-2675-2018

معظم

حسن پور اصیل

دانشگاه گیلان

 

 

همایون

فرهمند

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

وحید

اکبرپور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

مهدی

حسینی فرهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

 

AAO-2019-2021

نسرین

قوامی

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

 

مسعود

قاسمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

پرویز

رضوانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

A-6938-2009

علی

گنجعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

صفیه

وطن دوست

دانشگاه تربت حیدریه

 

F-4258-2010

مهدی

خیاط

دانشگاه بیرجند

 

 

ناصر

عالم زاده انصاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

حسین

صادقی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

محبوبه

ناصری

گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه

 

 

عسکر

غنی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم

 

AAV-1666-2021

گون آی

بغدادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حسن

اکبری

مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان اصفهان

 

 

فخری

شهیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

افرا

روغنی

دانشگاه تهران- کرج

 

 

حامد

کاوه

دانشگاه تربت حیدریه

 

A-5461-2019

احمد

شریفی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

نوراله

معلمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

بابک

مدنی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

 

 

مهدی

حدادی نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبعیی ساری

 

 

محمدتقی

عبادی

دانشگاه تهران

 

E-3542-2014

رقیه

نجف زاده

دانشگاه ارومیه

 

 

محمد رضا

چاکرالحسینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

 

 

نعمت الله

اعتمادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

ایمان

روح اللهی

دانشگاه شاهد تهران

 

H-6405-2016

عبدالحسین

ابوطالبی جهرمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

 

سمیه

رستگار

دانشگاه هرمزگان

 

R-6330-2017

بهروز

گلعین

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

 

 

محمدرضا

وظیفه شناس

سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد

 

 

سید نجم الدین

مرتضوی

دانشگاه زنجان

 

 

فریال

وارسته

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

محبوبه

زمانی پور

دانشگاه ولایت ایرانشهر

 

 

سیده فائزه

تقی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رضا

برادران

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

0000-0001-5068-0911

ABC-3514-2020 

فرهاد

اصغری

دانشگاه گیلان

 

 

روح الله

عامری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAU-9535-2021

عبداله

ملافیلابی

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، قوچان

 

 

سمیه

نظامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAU-9401-2021

علی

قادری

دپارتمان مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، ایران

 

 

زهره

جبارزاده

دانشگاه ارومیه