مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی
( رضا پوزشی ; حمیدرضا ذبیحی ; محمدرضا رمضانی مقدم ; محمد رجب زاده ; آزاده مختاری )
3076 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان
( محمدشاهین دانشمندی ; مجید عزیزی ; رضا فرهوش )
2950 چکیده   PDF
جلد 28 شماره4 سال 1393 استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای
( سعید نادی ; محمد فارسی ; سید حسین نعمتی ; حسین آرویی ; غلامحسین داوری نژاد )
2833 چکیده   PDF   PDF
جلد27 شماره 1 سال 1392 اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون
( حجت اله رستمی ; سید جلال طباطبایی ; فریبرز زارع نهندی ; جعفر حاجی‌لو )
2777 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد
( ; ; ; )
2681 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
( مامی مامی ; پیوست پیوست ; بخشی بخشی ; سمیع زاده سمیع زاده )
2593 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC. به روش میکرودایلوشن (ریز رقت)
( فاطمه عروجعلیان ; روحا کسری کرمانشاهی )
2559 چکیده   PHP.PDF
جلد 24 شماره 2 سال 1389 ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام زیتون بااندازه گیری فلورسانس کلروفیل و آسیب های ظاهری
( نگار سیم کش زاده ; مصطفی مبلی ; نعمت اله اعتمادی ; بهرام بانی نسب )
2518 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته
( مهدی محمدی مقدم ; عادله سبحانی پور ; حسین حکم آبادی )
2502 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 1 سال 1391 بررسی اثر اسید اسکوربیک، اسید سیتریک و متابی سولفیت سدیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و اورگانولپتیکی برگه زردآلو (.Prunus armeniaca L) رقم جهانگیری
( محمد حسینی ; مصطفی مصطفوی ; ابراهیم هادوی ; مهدی رضائی )
2500 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)