مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اثرات کمپوست پیله بادام زمینی به عنوان بستر کشت بر رشد گیاه زینتی دراسنا (Dracaena marginata L.)
( علی محمدی ترکاشوند ; مرضیه علیدوست ; علی محبوب خمامی )
373 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 3 سال 1395 بررسی اثر محلول‌پاشی کلسیم و پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما
( حسین شکفته ; محمد نیک پور )
232 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته
( رضا منصوری ده شعیبی ; غلامحسین داوری نژاد ; حسین حکم آبادی ; علی تهرانی فر )
214 چکیده   PDF
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
( زهرا ستایش‌مهر ; علی گنجعلی )
187 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری(Vitis vinifera L.) به روش تزریق سولفات روی در تنه
( مهدی حسینی فرهی ; کرم اله گودرزی ; بیژن کاووسی )
158 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 نقش کودهای آلی و بیولوژیک در جذب فسفر و پتاسیم توسط سیاهدانه (Nigella sativa L.)
( پرویز رضوانی مقدم ; سید محمد سیدی )
154 چکیده   PDF
جلد31 شماره 1 سال 1396 تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)
( غلامحسین داوری نژاد ; سیده فائزه تقی زاده ; جواد اصیلی )
128 چکیده   PDF
جلد 27 شماره 2 سال 1392 اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند
( زهرا محمدی ; حمید رضا روستا ; احمد تاج آبادی‌پور ; حسین حکم آبادی )
122 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 3 سال 1393 اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)
( پرویز رضوانی مقدم ; علی اصغر محمدآبادی ; حمید رضا فلاحی ; مهسا اقحوانی شجری )
113 چکیده   PDF
جلد32، شماره1، سال 1397 تاثیر مواد ضد یخ در شرایط باغی بر مواد بیوشیمیایی موثر در مقاومت به سرمای انگور
( شکراله حاجیوند ; میترا رحمتی )
102 چکیده   PDF