مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته
( رضا منصوری ده شعیبی ; غلامحسین داوری نژاد ; حسین حکم آبادی ; علی تهرانی فر )
521 چکیده   PDF
جلد31 شماره 1 سال 1396 تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)
( غلامحسین داوری نژاد ; سیده فائزه تقی زاده ; جواد اصیلی )
490 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 3 سال 1393 مطالعه خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه 30 رقم مختلف انار ایران
( علی تهرانی‌فر ; مهدی زارعی ; بهنام اسفندیاری ; زهرا نعمتی )
280 چکیده   PDF
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
( زهرا ستایش‌مهر ; علی گنجعلی )
269 چکیده   PDF
جلد 27 شماره 2 سال 1392 بررسی اثرات هرس تابستانه و فسفات کلسیم بر بهبود رنگ، خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه سیب رد در منطقه سمیرم
( حسن اکبری بیشه ; حمید رضا بهرامی )
239 چکیده   PDF
جلد30 شماره4 سال 1395 تأثیر غلظت های مختلف سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفوفیزیولوژیکی کلم زینتی
( سيد نجم الدين مرتضوي ; فاطمه خدابندلو ; محمد حسین عظیمی )
232 چکیده   بدون عنوان   PDF
جلد 30 شماره 3 سال 1395 بررسی اثر محلول‌پاشی کلسیم و پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما
( حسین شکفته ; محمد نیک پور )
232 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی
( رضا پوزشی ; حمیدرضا ذبیحی ; محمدرضا رمضانی مقدم ; محمد رجب زاده ; آزاده مختاری )
197 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته
( غلامحسین داوری نژاد ; مجید عزیزی ; مریم آخرتی )
186 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 3 سال 1395 اثر دو نوع اکسین ایندول بوتریک اسید، نفتالین استیک اسید و بسترهای کاشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های رز مینیاتوری (Rosa hybrida)
( اعظم رنجبر ; نوراله احمدی )
163 چکیده   PDF