علمی - پژوهشی

بازدید: 128

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

امیر لکزیان, ولی فیضی‌اصل, علی تهرانی‌فر, اکرم حلاج‌نیا, حدیثه رحمانی, پیام پاکدل, هدایت محسنی, آرزو طالبی
بازدید: 344
بازدید: 161
بازدید: 159

abstract

abstract abیtract
بازدید: 314

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 252