علمی - پژوهشی

بازدید: 132

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

امیر لکزیان, ولی فیضی‌اصل, علی تهرانی‌فر, اکرم حلاج‌نیا, حدیثه رحمانی, پیام پاکدل, هدایت محسنی, آرزو طالبی
بازدید: 355
بازدید: 167
بازدید: 164

abstract

abstract abیtract
بازدید: 318

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 258