لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم دورانی
 • ابراهیم گنجی مقدم
 • احمد فهادان
 • امیر لکزیان
 • بهرام عابدی
 • بیژن قهرمان
 • حسین آرویی
 • حسین افشاری
 • حمید رضا پوریان فر
 • خدایار همتی
 • ساجده کریم پور
 • سرور خرم دل
 • سید مهدی زیارت نیا
 • سید نجم الدین مرتضوی
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • عباس حسنی
 • عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
 • عسکر غنی
 • علی ایزانلو
 • علی تهرانی فر
 • علی گنجعلی
 • علیرضا آستارایی
 • علیرضا سیروس مهر
 • مجید عزیزی
 • محمد ربیعی
 • محمد موسوی بایگی
 • محمد کافی
 • محمود شور
 • مرتضی گلدانی
 • میترا رحمتی
 • وحید روحی
 • پرویز رضوانی مقدم
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی

علی اکبر شکوهیان, غلامحسین داوری نژاد, علی تهرانی فر, علی ایمانی, علی رسولزاده
بازدید: 699

اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita)

مهدی محمودزاده, میرحسن رسولی صدقیانی, عباس حسنی, محسن برین
بازدید: 273

مقدار عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در دمبرگ چند رقم انگور ایرانی و خارجی

حامد دولتی بانه, مهدی طاهری, عزیز مجیدی, محسن طاهری
بازدید: 229

تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه

مجید عزیزی, زینب صفایی, سمیه میرمصطفایی, شادی بلوریان, نگار رحیمی
بازدید: 447

بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات

بهروز گلعین, ولی ربیعی, فائزه میرعباسی, رضا فیفایی, محمد فاضل حلاجی ثانی
بازدید: 211
بازدید: 284
بازدید: 214

استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد

صدراله رمضانی, علیرضا عباسی, عبدالعلی شجاعیان, نوراله احمدی, رزاریا کوزولینو, سونیا پیاچنته
بازدید: 666

abstract

abstract abیtract
بازدید: 175