لیست داوران منتصب این شماره

 • الهام اردکانی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • بهرام عابدی
 • جمالعلی الفتی
 • حسین آرویی
 • حسین صادقی
 • خدایار همتی
 • رحیم حداد
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • عبدالله قاسمی پیربلوطی
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سبحانی
 • علیرضا سیروس مهر
 • عیسی ارجی
 • فاطمه کاظمی
 • محمد ربیعی
 • محمد کافی
 • محمدحسین امینی فرد
 • محمود شور
 • مرتضی گلدانی
 • مریم کهربائیان
 • مهدی فراوانی
 • میترا رحمتی
 • نعمت الله اعتمادی
 • نوراله معلمی
 • وحیدرضا صفاری
 • ولی ربیعی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 346

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان

ساناز مولائی, علی سلیمانی, مهرشاد زین العابدینی
بازدید: 272
بازدید: 220

تأثیر ترکیبات مختلف بستر کشت بر رشد فیکوس بنجامین ابلق Ficus benjamina var. Starlight

فاطمه بیدرنامنی, حسین زارعی, کامبیز مشایخی, مهدی شعبانی پور
بازدید: 222