لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد زارع فیض آبادی
 • احمد فهادان
 • اسماعیل رضائی چیانه
 • الهام اردکانی
 • امیر لکزیان
 • بهرام عابدی
 • جعفر ذوالعلی
 • جمالعلی الفتی
 • حسین افشاری
 • حمیدرضا ذبیحی
 • خدایار همتی
 • ذبیح اله زمانی
 • رضا فتوت
 • رویا لاری
 • زهرا کریمیان
 • ساجده کریم پور
 • سرور خرم دل
 • سید علی طباطبایی
 • سید مجید زرگریان
 • سید مهدی زیارت نیا
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • شادی عطار
 • طاهر برزگر
 • عباس حسنی
 • عباس صفرنژاد
 • عبدالعلی شجاعیان
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی ایزانلو
 • علی تهرانی فر
 • علی محمد شکیب
 • علی گنجعلی
 • فاطمه سفیدکن
 • فاطمه کیخا آخر
 • لیلا رازقی
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محسن جهان
 • محسن کافی
 • محمد ربیعی
 • محمد مقدم
 • محمدتقی عبادی
 • محمدجمال سحرخیز
 • محمود شور
 • مسعود اصفهانی
 • منیره چنیانی
 • نسرین مشتاقی
 • نعمت الله اعتمادی
 • نوراله معلمی
 • نوید وحدتی مشهدیان
 • کورش وحدتی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

سیده زینب عطاری, محمود شور, محمود قربانزاده نقاب, علی تهرانی فر, سعید ملک زاده شفارودی
بازدید: 384

بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

مهدیه رضایی, عباس صفرنژاد, مصطفی عرب, سیده بی بی لیلا علمداری, مرضیه دلیر
بازدید: 219

بررسی تاثیر برخی محیط‌ کشت‌های پایه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف بر رشد درون شیشه‌ای فندق

پریسا دریانی, ناصر زارع, اسماعیل چمنی, پریسا شیخ زاده مصدق, داود جوادی مجدد
بازدید: 186

تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان

زهره هوشیار, ابراهیم گنجی مقدم, بهرام عابدی
بازدید: 284

مقایسه سیستم‌های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز

میثم احمدی, محمود قاسم‌نژاد, حسین میغانی, مسعود کاووسی
بازدید: 184
بازدید: 326

بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

فاطمه شاملو, مهدی رضائی, عباس بیابانی, علیرضا خان احمدی
بازدید: 191

تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای

منصور مطلوبی, رضا ماهوتچیان اصل, زینب صباغ نیا
بازدید: 178

اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز

طاهره بهرامی, وحید روحی, عبدالرحمان محمد خانی, سعید ریزی
بازدید: 219

پیش‌بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم‌ترین دوره سال

زهرا کریمیان, علی تهرانی فر, محمد بنایان, مجید عزیزی, فاطمه کاظمی
بازدید: 448

تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

گلنار قاضیان تفریشی, حسین آروئی, مجید عزیزی, حمید رضا خزاعی, سعیدرضا وصال
بازدید: 380