لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم دورانی
 • احمد احمدیان
 • احمد بالندری
 • اسماعیل رضائی چیانه
 • امان اله جوانشاه
 • امیر لکزیان
 • بدرالدین طباطبایی
 • بیژن کاووسی
 • جمالعلی الفتی
 • حسین آرویی
 • حسین افشاری
 • حسین روح بخش
 • حمید رضا پوریان فر
 • خدایار همتی
 • رحیم برزگر
 • رضا خراسانی
 • رضا صالحی
 • سرور خرم دل
 • سید حسن مرعشی
 • سید مهدی زیارت نیا
 • سید نجم الدین مرتضوی
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • سیده مهدیه خرازی
 • طاهر برزگر
 • عباس حسنی
 • عباس صفرنژاد
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • عسکر غنی
 • علی ایزانلو
 • علی نیکبخت
 • علی گنجعلی
 • علیرضا سبحانی
 • علیرضا سیروس مهر
 • علیرضا سیفی
 • عیسی ارجی
 • فاطمه کاظمی
 • مجید عزیزی
 • محسن علی پور
 • محمد علی سبک خیز خیاط
 • محمد کافی
 • محمدجمال سحرخیز
 • محمدحسین امینی فرد
 • محمدرضا حسندخت
 • محمود شور
 • مریم حقیقی
 • مریم کهربائیان
 • مسعود اصفهانی
 • منیره چنیانی
 • مهدی خیاط
 • مهدی محب الدینی
 • مهرانگیز چهرازی
 • میترا رحمتی
 • ناصر عالم زاده انصاری
 • نسرین مشتاقی
 • نعمت الله اعتمادی
 • یحیی سلاح ورزی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی RAPD در پسته (P. vera L)

سعید میرزایی, مهدی رحیمی, علی تاج آبادی, مسعود بهار, بهرام شریف نبی
بازدید: 175
بازدید: 1740

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

فاطمه مرادی پور, جمالعلی الفتی, یوسف حمیداوغلی, عاطفه صبوری, بهمن زاهدی
بازدید: 162

بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده‌های فلفل شیرین (.Capsicum annuum L)

قهرمان باقری, بهمن زاهدی, رضا درویش زاده, احمد حاجی علی
بازدید: 219

تاثیر سلنیوم بر روی عملکرد و ویژگی¬های رویشی کلم تکمه¬ای کشت شده در هیدروپونیک

رزیتا خادمی آستانه, سید جلال طباطبائی, صاحبعلی بلندنظر
بازدید: 184
بازدید: 193
بازدید: 408
بازدید: 332