لیست داوران منتصب این شماره

 • امیر لکزیان
 • بهرام عابدی
 • بیژن قهرمان
 • بیژن کاووسی
 • جعفر امیری
 • رضا خراسانی
 • زهرا پاک کیش
 • زهرا کریمیان
 • زینب غیور
 • سعید عشقی
 • سید مجید زرگریان
 • سید مهدی زیارت نیا
 • سیدمحسن نبوی کلات
 • عبدالحمید محبی
 • عبدالله قاسمی پیربلوطی
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سبحانی
 • علیرضا سیروس مهر
 • علیرضا سیفی
 • عیسی ارجی
 • فخری شهیدی
 • لطفعلی ناصری
 • مجید عزیزی
 • محمد زارع مهرجردی
 • محمود شور
 • منیره چنیانی
 • مهدی خیاط
 • ناصر صداقت
 • نعمت الله اعتمادی
 • کورش وحدتی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

راضیه ولی اصیل, مجید عزیزی, حسین آروئی, معصومه بحرینی, محدثه مربایان
بازدید: 754

تاثیرلیگنوسولفونات برریشه زایی درون شیشه ای گردو

مریم افلاکی جلالی, عبداله حاتم زاده, حسن بهرامی سیرمندی
بازدید: 199

بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم (Anthuriumscherzerianum)

احمد نوروزی, عبدالرضا باقری, نسرین مشتاقی, احمد شریفی
بازدید: 343

بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه‌ای ریزنمونه‌های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

احمد شریفی, سیده مهدیه خرازی, فاطمه کیخا آخر, عبدالرضا باقری, الهه ثمری, مریم مرادیان
بازدید: 342
بازدید: 370

بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری

ابراهیم عابدی قشلاقی, ولی ربیعی, مالک قاسمی, جواد فتاحی مقدم, فرهنگ رضوی
بازدید: 173