لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد احمدیان
 • احمد بالندری
 • بهرام عابدی
 • بهمن پناهی
 • حسین آرویی
 • حسین افشاری
 • خلیل ملک زاده
 • دکتر معین راد
 • سهراب داورپناه
 • طاهر برزگر
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • عیسی ارجی
 • فخری شهیدی
 • قربانعلی اسدی
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محسن اشرفی
 • محمدتقی عبادی
 • محمدحسین امینی فرد
 • محممود رضا کریمی شهری
 • محمود شور
 • مسعود اصفهانی
 • نسرین مشتاقی
 • ولی ربیعی
 • یحیی سلاح ورزی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 136

تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و تیمار فراصوت بر پیازچه‌زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii)

مهدی محب الدینی, زهرا عظیم زاده, اسماعیل چمنی, ملیحه عرفانی
بازدید: 164

اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)

رسول عباس زاده فاروجی, محمود شور, علی تهرانی فر, بهرام عابدی, نسیم صفری
بازدید: 683

تأثیر مالچ¬های آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت ¬روزنه¬ای و دمای برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) در اقلیم خشک و نیمه خشک

مینا نورزاده نامقی, غلامحسین داوری نژاد, حسین انصاری, سیدحسین نعمتی, احمد زارع فیض آبادی
بازدید: 462