لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد شریفی
 • بیژن قهرمان
 • حسن بیات
 • حمید رضا پوریان فر
 • رضا صالحی
 • زینب غیور
 • سید مجید زرگریان
 • سید نجم الدین مرتضوی
 • شادی عطار
 • عزیزاله خندان میرکوهی
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سبحانی
 • علیرضا سیروس مهر
 • فخری شهیدی
 • فرید مرادی نژاد
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محمد فارسی
 • محمدتقی عبادی
 • محمود شور
 • مهرانگیز چهرازی
 • ناصر عالم زاده انصاری
 • نوراله معلمی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی

مریم کمالی, محمود شور, سید حسین نعمتی, امیر لکزیان, حمید رضا خزاعی
بازدید: 211

ارزيابي تغييرات خرداقليمي محيط در دو گونه درختی اقاقیا معمولی و کاج در فضاي سبز شهر مشهد

زهرا کریمیان, علی تهرانی فر, محمد بنایان, مجید عزیزی, فاطمه کاظمی
بازدید: 436

ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار

بهروز مرادی عاشور, محمد ربیعی, بهروز شیران, سعداله هوشمند
بازدید: 163

مدیریت رشد و گل¬دهی شمعدانی معمولی ( Pelargonium hortorum) در فضای رشد محدود باغ شیشه¬ای (تراریوم)

عزیزاله خندان میرکوهی, سیده راضیه واعظ موسوی, احمد خلیقی, روح انگیز نادری
بازدید: 756

تأثیر تنش مکانیکی بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل حسن¬یوسف (Coleus blumei Benth.)

عاطفه صفایی فر, عبدالحسین رضایی نژاد, صادق موسوی فرد, فیض الله شهبازی
بازدید: 195

دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما (Ferula ovina) در شرایط درون شیشه‌ای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم

هدی زارع میرک آباد, محمد فارسی, سعید ملک زاده شفارودی, مهرداد ایرانشاهی, عبدالرضا باقری, نسرین مشتاقی
بازدید: 331