لیست داوران منتصب این شماره

 • امان اله جوانشاه
 • بهرام عابدی
 • حامد کاوه
 • حسن بیات
 • حسین نستری نصرآبادی
 • خدایار همتی
 • رضا خراسانی
 • عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
 • عسکر غنی
 • علی اکبر شکوهیان
 • علیرضا آستارایی
 • علیرضا سبحانی
 • غلامحسین داوری نژاد
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محمد فارسی
 • محمدتقی عبادی
 • محمدحسین امینی فرد
 • محمود شور
 • مسعود اصفهانی
 • میترا رحمتی
 • یحیی سلاح ورزی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی پارسا, رضا خراسانی, محمود شور
بازدید: 894

تأثیر نانو¬ذرات دی¬اکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea)

صبا نجاتی زاده, سعید ملک زاده شفارودی, علیرضا آستارایی, نسرین مشتاقی
بازدید: 474

تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی

کریم عرب سلمانی, امیرهوشنگ جلالی, پیمان جعفری
بازدید: 214

اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بوته‌های خیار در مرحله نهال بذری

محمد سلیمانی, مصطفی مبلی, علی اکبر رامین, بهرام بانی نسب, لیلا اصلانی
بازدید: 205

تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین¬های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها

محبوبه دیانتی, یوسف حمیداوغلی, جمالعلی الفتی چیرانی
بازدید: 191

اثر محلول¬پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

رضا غلامی, نوراله معلمی, اسماعیل خالقی, سید منصور سیدنژاد
بازدید: 203

بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی

علی تاج آبادی پور, محمد رضا فتاحی مقدم, ذبیح الله زمانی, فاطمه نصیبی, حسین حکم آبادی
بازدید: 223