لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم دورانی
 • احمد احمدیان
 • احمد شریفی
 • بهرام عابدی
 • حسن بیات
 • حسین آرویی
 • حسین نستری نصرآبادی
 • رستم یزدانی بیوکی
 • ساجده کریم پور
 • سیده مهدیه خرازی
 • طیبه نازدار
 • عسکر غنی
 • علی تهرانی فر
 • علیرضا سیروس مهر
 • فاطمه کاظمی
 • لیلا سمیعی
 • مجید عزیزی
 • محمد علی سبک خیز خیاط
 • محمد فارسی
 • محمدتقی عبادی
 • محمدمهدی جوکار
 • محمود شور
 • مرتضی گلدانی
 • مريم كمالي
 • مهرانگیز چهرازی
 • مهروالسادات متغیر
 • هاجر نعمتی دربندی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمي تاجدار (Agropyron cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوری

محمد حسین شیخ محمدی, نعمت الله اعتمادی, علی نیکبخت, مصطفی عرب, محمد مهدی مجیدی
بازدید: 125
بازدید: 143

نقش اکوتیپ، ریزنمونه و تنظیم¬کننده‌های رشد گیاهی در کشت تعلیقی سلولی چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.)

سید مهران علوی, اسد معصومی اصل, ناصر زارع, رسول اصغری زکریا, پریسا شیخ زاده مصدق
بازدید: 106