لیست داوران منتصب این شماره

 • اسد معصومی اصل
 • بهرام عابدی
 • حسین آرویی
 • حمید حسن پور
 • حمیدرضا ذبیحی
 • خسرو پرویزی
 • دکتر عجم گرد
 • زینب غیور
 • ساجده کریم پور
 • سمانه محمدی
 • سیده مهدیه خرازی
 • طاهر برزگر
 • عطیه اورعی
 • علی فرهادی
 • مجید عزیزی
 • محمد رضا چاکرالحسینی
 • محمد محمودی سورستانی
 • محمدحسین امینی فرد
 • محمود شور
 • مريم كمالي
 • مسعود قاسمی
 • مهدی حسینی فرهی
 • مهرانگیز چهرازی
 • نسرین قوامی
 • هاجر نعمتی دربندی
 • ولی ربیعی
 • کورش وحدتی
 • گون آی بغدادی
 • یحیی سلاح ورزی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

جوانه زنی جنین بالغ پکان (Carya illinoensis) در شرایط درون شیشه ای

مینا غزایی یان, غلامحسین داوری نژاد, کمال قاسمی بزدی, حسین نعمتی
بازدید: 41
بازدید: 17

تأثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه‌فرنگی

محسن مرادی, فرهنگ رضوی, ولی ربیعی, مرتضی سلیمانی اقدم, لیلا صالحی
بازدید: 94

انتخاب بستر کشت بهینه جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) در سیستم کشت هیدروپونیک

مهدیه خرازی, احمد شریفی, صبا نجاتی زاده, آزاده خادم, مریم مرادیان
بازدید: 21