علمی - پژوهشی

بررسی تغیرات رشدی در گیاه کرفس تحت تیمار ورمی کمپوست و قارچ تریکودرما هاریزیانوم جدایه Bi

شهاب الدین آهوئی, لادن آژدانیان, سید حسین نعمتی, حسین آروئی, مهدی بابائی
بازدید: 4

بررسي تاثیر مصرف کود‌هاي شيميايي، آلي و کمپوست بر ترکيبات شيميايي اسانس ژرانيوم

مهدی مهران, حسین حسینی, حسین اکبری, علیرضا حاتمی, علیرضا صفایی
بازدید: 4

تاثیر روش خشک کردن مادون قرمز بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L)

علی حسنی, محمد هادی خوش تقاضا, محمد تقی عبادی
بازدید: 4

" اثرات اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت سرمازدگی بهاره در برخی ارقام انگور"

علی عبادی, اسماء عباسی کاشانی, محمدرضا فتاحی مقدم, مجید شکرپور
بازدید: 3