علمی - پژوهشی

اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی

مریم حجتی, نعمت اله اعتمادی, بهرام بانی نسب
بازدید: 207
بازدید: 398
بازدید: 1391

بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن

زینب غیور کریمیانی, عبدالرضا باقری, مریم جعفرخانی کرمانی, غلامحسین داوری نژاد
بازدید: 276
بازدید: 146

بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

مهدی محب‌الدینی, مختار جلالی جواران, هوشنگ علیزاده, فریدون مهبودی, حسین خسروی
بازدید: 252
بازدید: 159

اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی

اکبر نوروزی, محسن خدادادی, احمد گلچین, احمد اکبری نیا
بازدید: 555
بازدید: 163
بازدید: 341