علمی - پژوهشی

تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)

رضا بهروزی, محمد فارسی, نسا جعفری, میثم شیخ پور آهندانی
بازدید: 152
بازدید: 332

تأثیر تیمارهای شیمیایی و مراحل برداشت بر عمر گلجایی گل‌های بریدنی مریم رقم"Pearl "

فریبا ابتهاج, یونس مستوفی, روح انگیز نادری, سپیده کلاته جاری
بازدید: 147

تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد

امیر لکزیان, ولی فیضی اصل, علی تهرانی فر, اکرم حلاج نیا, حدیثه رحمانی, پیام پاکدل, سید هدایت محسنی, آرزو طالبی
بازدید: 400
بازدید: 283

تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری

عنایت اله تفضلی, فردین بوستانی, بیژن کاوسی, مهدی حسینی فرهی, سید نعمت اله موسوی
بازدید: 135

تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور

رسول جلیلی مرندی, عباس حسنی, حامد دولتی بانه, رامین حاجی تقی لو, حسین یوسف زاده
بازدید: 307

ارزیابی اثرات بستر کاشت و دور آبیاری بر شاخص های رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مهسا اقحوانی شجری, سید حسین نعمتی, محمد مهدی مهربخش, جبار فلاحی, فاطمه حقیقی تاجور
بازدید: 298
بازدید: 588

اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیائی کاهو در سیستم هیدروپونیک

محمدحسن باقری, حمیدرضا روستا, سیدحسین میردهقان, محمودرضا روزبان
بازدید: 134

اثر دوره بحرانی رقابت علف‌های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.)

سید محمد سیدی, پرویز رضوانی مقدم, رضا قربانی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 848

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 283