علمی - پژوهشی

برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

جمالعلی الفتی چیرانی, غلامعلی پیوست, حبیب اله سمیع زاده لاهیجی, بابک ربیعی, سیداکبر خداپرست
بازدید: 276

تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

سهیلا کمری شاهملکی, غلامعلی پیوست, محمود قاسم نژاد
بازدید: 191

بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

سیده مهدیه خرازی, سید حسین نعمتی, علی تهرانی‌فر, عبدالرضا باقری, احمد شریفی
بازدید: 328

تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها

سمیرا متاعی, مهدی تاجبخش, رضا امیرنیا, بابک عبدالهی مندولکانی
بازدید: 129

اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

محمد گلرنگ, محمود شور, علی تهرانی فر, سید محمدجواد موسوی
بازدید: 304

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

محسن محمودنیا میمند, محمد فارسی, سید حسن مرعشی, پرویز عبادی
بازدید: 485

اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

محمد گردكانه, علی اكبر مظفری, ابوالمحسن حاجی امیری
بازدید: 139

اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

مهدی اورعی, سید جلال طباطبایی, اسماعیل فلاحی, علی ایمانی, لیلا سید لر فاطمی
بازدید: 218

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 295