داوران

داوران سال 1399

 

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

شناسه ارکید

 

محمدحسین

امینی فرد

دانشگاه بیرجند

 

 

هاجر

نعمتی دربندی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

الهام

اردکانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

فاطمه

کاظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

خلیل

ملک زاده

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

سارا

دژستان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

 

شادی

عطار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حمیدرضا

ذبیحی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقیقات خاک و آب

 

 

رستم

یزدانی بیوکی

مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

 

 

عطیه

اورعی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

بهرام

عابدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

اعظم

امیری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

عاطفه

عامری سیاهوئی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

ساجده

کریم پور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حسن

بیات

دانشگاه بیرجند

 

 

ولی

ربیعی

دانشگاه تهران / دانشگاه زنجان

 

 

حسین

آرویی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5493-8200

 

سمیرا

بیدکی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رضا

امیری فهلیانی

دانشگاه یاسوج

 

 

اسد

معصومی اصل

دانشگاه یاسوج

 

 

فرید

مرادی نژاد

دانشگاه بیرجند

 

 

فریبرز

زارع نهندی

دانشگاه تربیت مدرس/ دانشگاه تبریز

 

 

خدایار

همتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

مهروالسادات

متغیر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

طیبه

نازدار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سیده مهدیه

خرازی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 

 

علی

تهرانی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7103-0413

 

مجید

عزیزی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8813-4518

 

فرشته

کامیاب

دانشگاه آزاد رفسنجان

 

 

حسین

نستری نصرآبادی

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

 

 

علی اکبر

شکوهیان

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

 

بیژن

کاووسی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

یحیی

سلاح‌ورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

فردین

قنبری

دانشگاه ایلام

 

 

سید مهدی

میری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

 

ویدا

چالوی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

محمدتقی

عبادی

دانشگاه تهران

 

 

خسرو

پرویزی

دانشگاه بوعلی سینای همدان

 

 

محمد

محمودی سورستانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

محمد علی

سبک خیز خیاط

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سمانه

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

عبداله

ایمان مهر

دانشگاه اراک

 

 

علی

شاهی قره لر

گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

محمد جواد

نظری دلجو

گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 

 

علیرضا

مشرفی عراقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

طاهر

برزگر

دانشگاه زنجان

 

 

حمید

حسن پور

دانشگاه ارومیه

 

 

میترا

رحمتی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر

 

 

محمد

زارع مهرجردی

دانشگاه شیروان

 

 

رضا

شاه حسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

علیرضا

یاوری

دانشگاه هرمزگان

 

 

محمدمهدی

جوکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

 

لیلا

سمیعی

استادیار، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مهرانگیز

چهرازی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

زینب

غیور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

عسکر

غنی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم

 

 

مهسا

خدابنده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

احمد

بالندری

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

 

 

مریم

کمالی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

داوران سال 1398

 

جمالعلی

الفتی

دانشگاه گیلان

 

 

امیر

فتوت

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمدحسین

عباسپورفرد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مریم

حقیقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

0000-0002-7590-0359

 

مرتضی

علیرضائی

دانشگاه بیرجند

 

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محسن

علی پور

دانشگاه جهرم

 

 

محمود

شور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7817-9464

 

علی

فرهادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 

سید مجید

زرگریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

بهمن

زاهدی

دانشگاه لرستان

 

 

مینا

نورزاده نامقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

معظم

حسن پور اصیل

دانشگاه گیلان

 

 

همایون

فرهمند

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

وحید

اکبرپور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

مهدی

حسینی فرهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

 

 

نسرین

قوامی

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

 

مسعود

قاسمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

پرویز

رضوانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

علی

گنجعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

صفیه

وطن دوست

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

مهدی

خیاط

دانشگاه بیرجند

 

 

ناصر

عالم زاده انصاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

حسین

صادقی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

محبوبه

ناصری

گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه

 

 

گون آی

بغدادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حسن

اکبری

مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان اصفهان

 

 

فخری

شهیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

افرا

روغنی

دانشگاه تهران- کرج

 

 

حامد

کاوه

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

احمد

شریفی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

نوراله

معلمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

بابک

مدنی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

 

 

مهدی

حدادی نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبعیی ساری

 

 

رقیه

نجف زاده

دانشگاه ارومیه

 

 

محمد رضا

چاکرالحسینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

 

 

نعمت الله

اعتمادی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

ایمان

روح اللهی

دانشگاه شاهد تهران

 

 

عبدالحسین

ابوطالبی جهرمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

 

سمیه

رستگار

دانشگاه هرمزگان

 

 

بهروز

گلعین

موسسه تحقیقات مرکبات کشور

 

 

محمدرضا

وظیفه شناس

سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد

 

 

سید نجم الدین

مرتضوی

دانشگاه زنجان

 

 

فریال

وارسته

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

محبوبه

زمانی پور

دانشگاه ولایت ایرانشهر

 

 

سیده فائزه

تقی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رضا

برادران

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 

 

فرهاد

اصغری

دانشگاه گیلان

 

 

روح الله

عامری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

عبداله

ملافیلابی

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، قوچان

 

 

سمیه

نظامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

علی

قادری

دپارتمان مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، ایران

 

 

زهره

جبارزاده

دانشگاه ارومیه