رضایی, آیت ا., دانشگاه شاهد تهران, ایران، جمهوری اسلامی