دولتی بانه, حامد, مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی