رضایی, رضا, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی, ایران، جمهوری اسلامی