داوری‌نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی