داوری‌نژاد, غلامحسین, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی