تاج‎پور, فائزه, دانشگاه گنبد کاووس, ایران، جمهوری اسلامی