دیانتی, محبوبه, دانشگاه گیلان, ایران، جمهوری اسلامی