درزی, محمدتقی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران، جمهوری اسلامی